Εταιρικά Νέα

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα της Alpha Αστικά Ακίνητα

  
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2018 - Τετάρτη, 29 Αυγούστου 2018
  
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ - Παρασκευή, 15 Ιουνίου 2018
  
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΩΛΗΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ - Δευτέρα, 11 Ιουνίου 2018
  
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ - Τρίτη, 5 Ιουνίου 2018
  
ΕΝΤΥΠΟ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ - Τρίτη, 5 Ιουνίου 2018
  
Ενημέρωση για τον νέο Κανονισμό 2016/679 της Ευρωπαϊκής Ενώσεως περί προστασίας δεδομένων προσωπικο - Πέμπτη, 24 Μαΐου 2018
  
AΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΤΟΥΣ 2017 - Δευτέρα, 19 Μαρτίου 2018
  
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ - Παρασκευή, 1 Δεκεμβρίου 2017
  
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2017 - Τετάρτη, 30 Αυγούστου 2017
  
ΕΝΤΥΠΟ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ - Πέμπτη, 1 Ιουνίου 2017
  
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ - Πέμπτη, 1 Ιουνίου 2017
  
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ - Πέμπτη, 1 Ιουνίου 2017
  
ΕΝΤΥΠΟ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΕΩΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ - Τετάρτη, 1 Ιουνίου 2016
  
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ - Παρασκευή, 27 Μαΐου 2016
  
Αποτελέσματα Έτους 2016 - Πέμπτη, 16 Μαρτίου 2017
  
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2016 - Παρασκευή, 26 Αυγούστου 2016
  
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ - Τετάρτη, 8 Ιουνίου 2016
  
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ - ΜΕΛΟΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ - Πέμπτη, 9 Ιουνίου 2016
  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2016 - Τετάρτη, 2 Μαρτίου 2016
  
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 2015 - Τετάρτη, 2 Μαρτίου 2016
  
ΕΚΛΟΓΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ - Τρίτη, 19 Ιανουαρίου 2016
  
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2015 - Τρίτη, 3 Νοεμβρίου 2015
  
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α΄ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015 - Δευτέρα, 31 Αυγούστου 2015
  
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ - Τετάρτη, 24 Ιουνίου 2015
  
ΕΝΤΥΠΟ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΕΩΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ - Τετάρτη, 3 Ιουνίου 2015
  
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ - Τετάρτη, 3 Ιουνίου 2015
  
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ - Πέμπτη, 28 Μαΐου 2015
  
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ - Τετάρτη, 27 Μαΐου 2015
  
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α΄ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015 - Τετάρτη, 27 Μαΐου 2015
  
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 2014 - Δευτέρα, 16 Μαρτίου 2015
  
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2014 - Δευτέρα, 3 Νοεμβρίου 2014
  
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014 - Τετάρτη, 27 Αυγούστου 2014
  
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΗΣ ΜΕΤΟΧΗΣ - Δευτέρα, 4 Αυγούστου 2014
  
ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε. - Τετάρτη, 2 Ιουλίου 2014
  
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ (ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ) - Παρασκευή, 13 Ιουνίου 2014
  
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ - Παρασκευή, 6 Ιουνίου 2014
  
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014 - Πέμπτη, 29 Μαΐου 2014
  
ΕΝΤΥΠΟ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΕΩΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ - Τετάρτη, 28 Μαΐου 2014
  
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ - Δευτέρα, 26 Μαΐου 2014
  
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 2013 - Παρασκευή, 7 Μαρτίου 2014
  
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2013 - Τετάρτη, 27 Νοεμβρίου 2013
  
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΑΑΑ - Τρίτη, 25 Ιουνίου 2013
  
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ - Τρίτη, 11 Ιουνίου 2013
  
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ - Τετάρτη, 5 Ιουνίου 2013
  
ΕΝΤΥΠΟ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΕΩΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ - Δευτέρα, 20 Μαΐου 2013
  
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ - Δευτέρα, 20 Μαΐου 2013
  
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ - Δευτέρα, 20 Μαΐου 2013
  
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2013 - Παρασκευή, 10 Μαΐου 2013
  
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ - Πέμπτη, 28 Μαρτίου 2013
  
ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 - Πέμπτη, 7 Μαρτίου 2013
  
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 2012 - Τετάρτη, 6 Μαρτίου 2013
  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2013 - Τετάρτη, 6 Μαρτίου 2013
  
ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ - Δευτέρα, 7 Ιανουαρίου 2013
  
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2012 - Τετάρτη, 29 Αυγούστου 2012
  
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2012 - Παρασκευή, 23 Νοεμβρίου 2012
  
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ - Τρίτη, 12 Ιουνίου 2012
  
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ - Δευτέρα, 21 Μαΐου 2012
  
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ - Δευτέρα, 21 Μαΐου 2012
  
ΕΝΤΥΠΟ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΕΩΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ - Δευτέρα, 21 Μαΐου 2012
  
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012 - Παρασκευή, 18 Μαΐου 2012
  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΤΟΥΣ 2012 - Πέμπτη, 29 Μαρτίου 2012
  
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 2011 - Παρασκευή, 9 Μαρτίου 2012
  
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2011 - Τρίτη, 1 Νοεμβρίου 2011
  
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2011 - Παρασκευή, 26 Αυγούστου 2011
  
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 - Τετάρτη, 11 Μαΐου 2011
  
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ - Δευτέρα, 14 Μαρτίου 2011
  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ - Παρασκευή, 11 Μαρτίου 2011
  
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ - ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΣΤΟ Ν.3884 ΤΟΥ 2010 - Πέμπτη, 10 Μαρτίου 2011
  
ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ - Πέμπτη, 10 Μαρτίου 2011
  
ΕΝΤΥΠΟ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΕΩΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ - Πέμπτη, 10 Μαρτίου 2011
  
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ - Πέμπτη, 10 Μαρτίου 2011
  
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 2010 - Τρίτη, 1 Μαρτίου 2011
  
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2010 - Πέμπτη, 4 Νοεμβρίου 2010
  
ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ - Τρίτη, 5 Οκτωβρίου 2010
  
ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ - Τετάρτη, 2 Ιουνίου 2010
  
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2010 - Τετάρτη, 28 Ιουλίου 2010
  
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2010 - Τετάρτη, 12 Μαΐου 2010
  
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ - Τετάρτη, 21 Απριλίου 2010
  
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ - Τετάρτη, 21 Απριλίου 2010
  
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ - Δευτέρα, 8 Μαρτίου 2010
  
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 2009 - Τετάρτη, 17 Φεβρουαρίου 2010
  
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2009 - Πέμπτη, 5 Νοεμβρίου 2009
  
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2009 - Τετάρτη, 29 Ιουλίου 2009
  
ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ - Δευτέρα, 27 Ιουλίου 2009
  
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2009 - Τετάρτη, 20 Μαΐου 2009
  
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ 2008 - Τετάρτη, 18 Μαρτίου 2009
  
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ - Τετάρτη, 18 Μαρτίου 2009
  
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ - Τετάρτη, 18 Φεβρουαρίου 2009
  
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 2008 - Τετάρτη, 18 Φεβρουαρίου 2009
  
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2008 - Τετάρτη, 19 Νοεμβρίου 2008
  
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2008 - Τετάρτη, 30 Ιουλίου 2008
  
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ - Πέμπτη, 22 Μαΐου 2008
  
ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ - Πέμπτη, 21 Φεβρουαρίου 2008
  
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ - Πέμπτη, 21 Φεβρουαρίου 2008
Αναζήτηση:
  Search